top of page

///Sora///

מסעדה אסייתית הממוקמת בגבעתיים

העיצוב שואב השראה מהפילוסופיה היפנית של הוואבי סאבי-תפיסת עולם שבמרכזה קבלה של ארעיות וחוסר שלמות

חומרי גלם אורגניים נמצאים בשימוש נרחב בפרויקט זה

מה

מסעדה אסייתית

איפה

גבעתיים

מתי

2019

Anchor 1
bottom of page