///NS apt.///

התפיסה העיצובית התייחסה לאופי ולצרכים של הלקוחות, ולהיותם עסוקים ופרגמטיים, ולכך שהם קשורים לעובדה שהם רוצים לחזור הביתה בסוף כל יום ל"שקט" שלהם

מה

בית פרטי 150 מ"ר

איפה

נס ציונה

מתי

2020